Lördagen den 7 december 2019

Avgifter

Andels avgifter

Mot bakgrund av Dalhuggets Samfällighets, ansvar och önskan, att ha handlingsfrihet i händelse av oväntade utgifter har vi för närvarande en fast utdebitering om 4 000kr / andel. Denna utgår under kvartal 1 årsvis.  (Varje fastighet har en andel var med undantag för fastigheter med verksamhet som har fler andelar) 

Ersättning till Styrelsen

Styrelseledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör får hel reducering av andels avgift. Belysnings-, Grönområdes- och Vägområdesansvarig får halv reducering av andels avgift.