Söndagen den 16 juni 2024

Avgifter

Andelsavgifter

Mot bakgrund av Dalhuggets Samfällighets, ansvar och önskan, att ha handlingsfrihet i händelse av oväntade utgifter har vi för närvarande en fast utdebitering om 3 500kr / andel. Denna utgår under kvartal 1 årsvis.  (Varje fastighet har en andel var med undantag för fastigheter med verksamhet som har fler andelar) 

Ersättning till Styrelsen

Styrelsens ersättning motsvarar en kostnad för föreningen på 60 000 kronor årligen. Denna kostnad ska då inkludera arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Styrelsen beslutar hur summan fördelas för respektive styrelsemedlem.