Söndagen den 16 juni 2024

Grönområden

2012-11-25

Samfälligheten beslutar om att anta en skötselplan för de skogsområden som Värmdö kommun har överlåtit till samfälligheten för skötsel.

Under fliken Dokument finns skötselplanen att läsa.

2011-05-09

Vårens städdag blev lyckad! I stort sätt samma personer som dök upp (och inte dök upp), kanske ngt fler i år? Vi hann i alla fall med att rensa dagvattenbrunnar, fälla ett ruttet träd, laga staketet och ett ryggstöd vid lekplatsen, sätta upp ett farthinder, måla befintliga farthinder, elda ris, fixa till fotbollsplanen, kratta gräsytan vid fotbollsplanen samt plocka upp en massa skräp. Å grilla korv. Bra jobbat! :o)

 

2010-10-04

Det beslutades på senaste styrelsemötet att inte ha någon gemensam städdag i området i höst, vi tar nya tag i vår i stället! Vill man elda på egen tomt får detta ske från 12:e till 25:e oktober. Vi vill dock påminna om kommunens eldningsregler, här ett utdrag:
När du eldar under eldningsperioden:
? Var noga med att avfallet är torrt. Löv, gräs och mossa får inte eldas. Fuktiga kvistar bör inte heller eldas.
? Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hängt ute.
? Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
? Ta också hänsyn till vindförhållandena.
? Se till att elden är släckt när det mörknar.
? Ha släckutrustning till hands. Med hänsyn till brandrisken bör eldningen ske i mindre omfattning.
? Kontrollera att Räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud. Telefonsvarare: 08-792 99 39.
I stället för att elda
Att elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl. Det finns bra alternativ till eldning:
? Mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) kan lämnas utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Om du har stora mängder trädgårdsavfall bör du lämna det på Koviks återvinningscentral (mot en mindre avgift).
? Icke komposterbart trädgårdsavfall som lämnas till kommunens återvinnings-centraler flisas och används till bränsle.
? Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Enligt ett enhälligt beslut taget på årsstämman 2010 är det inte längre tillåtet att lägga NÅGOT material på våra eldningsplatser. Detta är ENDAST tillåtet på våra gemensamma städdagar. Övrig tid hänvisas till Brunns återvinningsstation eller deponering på egen tomt till nästa städdag inträffar.

 

2010-04-25

Vi hade städdag i området idag och jag vill tacka alla som ställde upp! Det plockades skräp, lagades staket, rensades dagvattenbrunnar och eldades. Som avslutning samlades vi i lekplatsen och samtalade över ett par perfekt grillade korvar!
Jan Christersson