Söndagen den 16 juni 2024

Information

Välkommen till Dalhugget!    

Vår samfällighetsförening är liten och den består av tre vägar med 96 fastigheter. Det är 95 villor och kedjehus och en förskola (Calle flygares förskola).

Området byggdes 1968-1969 och först ut var fastigheterna på Gamla Brunnsvägen och Calle flygares väg, sedan blev det Marikavägens tur och 1992 byggdes fastigheterna på Dalhuggevägen.

Calle flygares väg är döpt efter ”flygarbaronen” Carl Cederström som bodde på Brunns Gård i början av 1900-talet. Marikavägen är döpt efter författarinnan Marika Stiernstedt som även var gift med Calle flygare under åren 1900-1906.

I november 1970 bildades Dalhuggets belysningsförening. Namnet ändrades till Dalhuggets Byalag i december 1970. Vägbelysningen underhölls av Dalhuggets Byalag och vägarna av Brunns Vägförening fram t.o.m. 2001 då medlemmarna i Dalhuggets Byalag beslutade att gå ur Brunns Vägförening och bilda en egen samfällighetsförening med start 1 januari 2002.

Samfällighetsföreningens ansvarsområden är vägunderhåll, snöröjning, vägbelysning och intilliggande grönområden. 

Vårt bostadsområde kännetecknas av ”vänlig omtanke”.  Med det menar vi att vi bryr oss om varandra genom att hälsa när vi möts, att hålla ögonen på grannarnas hus när de är bortresta, att inte starta motorgräsklipparen just när grannen har satt sig på uteplatsen för att äta middag, att hålla ner hastigheten då det finns många barn i området o.s.v. – inget märkvärdigt utan just en vänlig omtanke.

Om du vill kontakta oss i styrelsen kan du göra det via info@dalhugget.se eller ta direktkontakt med någon i styrelsen. Dalhuggets stadgar hittar du här.