Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2021-03-01

Årsmötet flyttas

På grund av den fortsatta panedmin flyttas årsmötet

Följande information har idag lagts i samtligas brevlådor.

/anvandarbilder/248/files/Informationsbrev%202021.pdf

I korta ordalag innebär det att årsmötet flyttas till den 23 maj 2021 klockan 15.00.