Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2020-03-15

Årsstämman 2020 framflyttad på grund av Corona


Styrelsen har onsdagen den 18e mars 2020 haft ett extrainsatt styrelsemöte och beslutat att vi flyttar fram 2020 års stämma för Dalhuggets samfällighet. Nytt datum kommer att kommuniceras senast två veckor innan mötet och tidigast när det medicinska läget i Sverige förbättras. Beslutet är förankrat och godkänt av Samfällighetens revisor.  

Se fullständig information här:
http://www.dalhugget.se/dokument/?dir=105390

Se REVs rekommendationer som beslutet är baserat på här:
https://www.revriks.se/media/2225/aarsmoete-i-corona-tider-200316.pdf

Var rädda om varandra! Tvätta händerna! Håll fysiskt avstånd. Hjälp era grannar som behöver hjälp!

Varma hälsningar

Styrelsen, Dalhuggets samfällighetsförening