Söndagen den 29 januari 2023

Publicerad 2022-11-16

Åtgärder efter vägarbetet nedre Dalhuggevägen

Efter vägarbetet skapades en större vattensamling precis utanför det nyasfalterade området. Skanska har åtgärdat detta med ytterligare asfaltering av en del av vägen och hanterat vattenavrinningen. Nu väntar slutbesiktning av arbetet.