Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2017-07-10

Bättre plats på parkeringen

De boendes engagemang ökar och ger resultat!

Under det gångna året har styrelsen mottagit många önskemål från områdets boende om att få till en bättre fungerande parkeringssituation på gästparkeringen vid vår redskapsbod. Styrelsen har upprepade tillfällen haft kontakt med flera ägare till långtidsparkerade bilar. Vi har även monterat en skylt för att förtydliga begränsad parkeringstid.

Strax efter vårens städdag tog ägaren till den punkterade Volvon hand om bilen. Nu i helgen har vi med glädje konstaterat att även ägaren till den "påbyggda skåpbilen" hörsammat önskemål om bortförsling av skrotbil. Bättre sent än aldrig! Vi tackar för hjälpen att hålla vårt område fint och tryggt!!

Jag vill även passa på att önska alla en fin sommar! Hjälp varandra med posttömning och huskoll, så blir semestern ännu härligare!

Soliga hälsningar från styrelsen genom Åsa Demander