Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2019-10-25

Eldning på söndag 27/10


Shinya Sakai (Grönområdesansvarig Dalhuggets samfällighet) kommer att elda på eldningsplatsen som finns bakom Calle flygares väg 4 på söndag från runt klockan 10.00 eftersom vi inte kunde elda på städdagen förra veckan.

Han har lovat att skicka en röksignal när han sätter igång.

Så om du har något att elda går det bra att gå dit. Eventuellt behöver Shinya också hjälp att hålla koll på elden och frivilliga får gärna höra av sig till Shinya på 070 348 15 93. Givetvis räknar vi med att du som vill få dina kvistar uppeldade erbjuder din hjälp när du dyker upp.

Tack!