Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2016-09-15

Höststäddag 2016


Höststädagen 2016 är planerad till 23 oktober kl 10-14.
Temat för städdagen är att röja sly och elda upp dessa.
Samt sätta plattor och rensa gräs runt vissa av våra dagvattenbrunnar.