Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2019-06-10

Kallelse till extra stämma 24/6 2019

Avser fyllnadsval av suppleant

Hej,
Enligt våra stadgar ska styrelsen min ha två suppleanter. Då en av de vid årsmötet valda suppleanterna har valt
att avsäga sitt uppdrag mellan årsmötet och första styrelsemötet behöver vi formellt sett kalla till denna
Extrastämma. Flera kandidater har visat intresse, vilket Valberedning och Styrelse tackar för.
Vi hoppas nu att föreningens medlemmar vill hjälpa till med ordning och reda, och kan ta en liten stund av kvällen
den 24.e juni i anspråk, för rubricerat syfte. Observera att vi håller till i Ingarö IFs nya föreningshus då Matsalen på Brunns skola genomgång en renovering.

Bästa hälsningar

Styrelsen

Justerad kallelse och dagordning som gått ut i era poslådor finner ni om ni klickar på länken Justeringen avser att det är "Väg - och belysningsansvarig" som ska väljas. Inget annat.