Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2018-01-31

Kanditater till styrelsearbete sökes

Brinner du för att bidra till samfällighetens fortsatta förvaltning och välmående kultur? Är du ordningssam, jordnära och socialt begåvad? Nu söker vi kandidater för efterträdande av två roller i styrelsen.

Efter lång och förtjänstfull tjänstgöring i Dalhuggets styrelse väljer nu vår sekreterare Thomas Wester och vår Belysningsansvarig Charlotte Nygren att ställa sina platser till förfogande. Därför har valberedningen påbörjat sitt arbete med att hitta efterträdare till dessa poster. Har DU lust att bidra till samfällighetens förvaltning och fortsatta välmående är DU välkommen att kontakta någon i valberedningen:

Jan Christensson (sammankallande), Dalhuggev. 13, Papa_JC@live.se, 070-3498382
Ola Norberg, Calle Flygares v. 24, ola.norberg@gmail.com, 070-5526691
Henrik Ubbe, Calle Flygares v. 25, ubbeus@gmail.com, 072-550 64 63

Lite om sekreterarrollen
Sekreterarrollen i styrelsen (ordinarie ledarmot) är en viktig roll, med jämn arbetsbelastning över året, jämfört med andra roller. Hantera protokoll och hemsidan är de löpande uppgifterna. Ordning och reda och vana med hemsidehantering är bra egenskaper/kunskaper. Styrelsen önskar att arbeta för löpande förbättringar gällande kommunikation (både verktyg och innehåll), för att ständigt utveckla informationsspridning, dialog- och kulturbygge i vår förening. Detta har du som sekreterare stor möjlighet att påverka.

Lite om belysningsansvarig
Belysningsansvarig (suppleant) är en viktig och något mindre betungande roll – och en möjlighet att komma in i styrelsearbete, även för mindre erfarna. Ordning och reda är ändå bra även här. Det krävs dock att man lätt får som vana med regelbundna promenader genom hela området, för att ha koll på alla lampor och dagvattenbrunnar. Ibland behöver man ringa till Elvings El och beställa service. Ibland får man agera arbetsledare för röjning runt dagvattenbrunnar på våra städdagar.

Valberedningen har tillgång till mer information om rollerna och styrelsens arbete över året.

Även utanför styrelseposter kommer det finnas möjlighet att engagera sig i samfälligheten. Tex som kontaktperson för grannsamverkan.

Vänliga hälsningar / Styrelsen gnm Åsa Demander