Söndagen den 29 januari 2023

Publicerad 2022-09-16

Måndag 26 september startar vägarbetet nedre Dalhuggevägen


Arbetet startar den 26 september

Arbetet kommer att dra igång måndagen den 26 september och pågå i 2 veckor (v. 39-40). Det kommer troligtvis inte vara arbete på gatan varje dag under denna 2-veckorsperiod. Initialt kommer ett förberedande arbete att ske där brunnar, lut och håligheter förbereds, därefter blir det fräsning och ny asfaltering. Även ny trottoarsten kommer att läggas. Alla tomter kommer att anslutas till den nya asfalteringen på ett enhetligt och snyggt sätt.  Arbetet kommer pågå dagtid, ca kl. 07.00- 18.00. 

Viktigt!

INGA bilar, släp eller dyligt kan parkeras längs nedre Dalhuggevägen under hela denna period. Buskage och växlighet som finns ut över trottoaren vid ett par fastigheter längs nedre Dalhuggevägen kommer att behöva klippas ner inför arbetet. Styrelsen har sökt kontakt med berörda boende och kommer fortsätta kontakten så det blir åtgärdat inför vägarbetet. 

Framkomlighet under arbetet

Styrelsen kommer att informera med information på hemsida samt med lappar i brevlådan om specifika dagar då arbetet sker. Det kommer vara möjligt att ta sig fram på gatan under arbetets gång, dock med begränsad framkomlighet förstås. Området för arbetet startar utanför Dalhuggevägen 1 vid brunnarna och pågår fram till  vita markeringar i trottoaren vid Dalhuggevägen 15. Att parkera i annan del av området eller närområde kan vara att rekommendera de dagar som asfalteringen pågår exempelvis. 

Tilläggsarbete

Det hål i asfalten som finns vid in- och utfart till området kommer också att lagas vid detta tillfälle. Vi passar på att göra en ordentlig lösning av detta återkommande hål, så att vi blir kvitt hålet långsiktigt.

 

Välkommen kontakta styrelsen om du har frågor info@dalhugget.se