Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2016-05-20

På Gång: Schema för årets gräsklippning

Enligt inriktningsdiskussion på årsmötet har styrelsen nu beslutat att schemalägga den gräsklippning som behöver ske under sommarsäsongen.

Historik: I vårt ansvarsområde ingår underhåll av grönområden. Gällande gräsklippning så är det främst området vid fotbollsplan och lilla lekparken som har behov av löpande underhåll under sommarsäsongen. Detta med syfte att hålla området snyggt och trafiksäkert. I många år har samma grupp medlemmar på eget initiativ klippt gräset. Dessa medlemmar tillhör den äldre generationen (runt 70). Ansvaret för gräsklippningen behöver framgent visa på den yngre generationen, enligt principen "många strån till stacken".

Styrelsens grönområdesansvarig, Shinya Sakay, kommer kontakta boende med förslag om ansvarsveckor och lägga ett schema för gräsklippning av berörda områden. Vi ber samfällighetens medlemmar att bidra i processen, så vi delar på arbetsbördan. Uppstår förhinder får man själv ta initiativ till veckobyte med någon annan. Shinya kommer ge alla berörda en introduktion vad som gäller avseende bensinpåfyllning etc.

Tack på förhand för ert stöd och engagemang! Tillsammans gör vi området till det vänliga, omtänksamma ställe på jorden där alla får plats och trivs!

Med vänlig hälsning! Styrelsen genom Åsa Demander