Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2019-06-25

Planprogram för Brunn

Gör din röst hörd

Värmdö kommun har ett planprogram för Brunn och programmet är just nu inne i fasen samråd. Flera av utredningsområdena i planprogrammet ligger i direkt anslutning till vår samfällighet och kommer att påverka oss. Ulf Ohlfeldt har erbjudit sig att agera samordnare, har du synpunkter eller funderingar kring programmet, hör gärna av dig till Ulf på ulf.ohlfeldt@gmail.com eller 070-697 67 77. Det är under just fasen samråd som du har möjlighet att tycka till. 

Viktiga datum: 

21 augusti 2019 kl. 17:00–19:00 - Öppet hus hos Kommunen 9 September. Senast detta datum ska skriftliga synpunkter vara kommunen tillhanda

Här hittar du hela projektet:

 http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering/ingaro/listadpingaro/planprogrambrunn.4.384f86211668d140b351c87d.html

På sidorna 28-31 på nedan länk kan du hitta mer specifik information hur det är tänkt med områden i vår absoluta direkta närhet:

http://www.varmdo.se/download/18.3820e0ec16b427ff50490104/1560512439474/Planprogram%20Ingar%C3%B6%20Brunn.PDF