Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2018-06-13

Renovering av Ingarö IP samt ny ägare

Från och med den 17 maj 2018 äger Värmdö kommun Ingarö idrottsplats och har nu påböjat ett omfattande renoverignsprojekt av Ingarö IP.

Måndag den 11 juni är ett historiskt datum för föreningen! Den länge efterlängtade renoveringen av anläggningen har påbörjats.
Renoveringen omfattar ny och bättre dränering, totalrenovering av friidrottsytor och löparbanor samt nytt konstgräs.
Arbetet planeras att pågå fram till mitten av september, en tidplan för projektet kommer att publiceras på Ingarö IF´s webbplats