Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2019-09-09

Skrivelse till kommunen gällande planerad byggnation


Se bifogad skrivelse som några medlemmar i vår samfällighet åtagit sig att skicka in till kommunen. 

För ytterligare information kring skrivelsen vänligen kontakta Ulf Ohlfeldt på ulf.ohlfeldt@gmail.com eller 070-697 67 77.

Ni finner skrivelsen här