Måndagen den 11 december 2023

Publicerad 2023-02-28

Vägarbetet nedre Dalhuggevägen

Vägarbetet nedre Dalhuggevägen är slutbesiktigat och godkänt.

Styrelsens uppfattning är att vägprojeket har löpt på bra på nedre Dalhuggevägen. En slutbesiktning av arbetet har gjorts och arbetet är godkänt.

I första skedet genomfördes vägarbetet utifrån offererat arbete med tillägg av en lagning av en mindre yta vid in- och utfart från området. När detta arbete var klart visade det sig, vid ett större regnoväder, att vattnet från den nya vägen fastnade i en stor vattenpöl mittemot förskolan. Efter dialog med Skanska åtgärdade de den uppkomna situationen och problemet med avrinningen är nu åtgärdat.

Nu när vägen blivit så bra är det av största vikt, att alla framtida arbeten som påverkar vägen av antingen boende, kommunen eller externa entreprenörer också följs av en besiktning så att den fina vägens kvalité består.

Vägarbetets totala kostnad kommer att bli 647tkr. Varav 37tkr belastade år 2022. Resterande kostnad hamnar på året 2023.

Totalt fanns omkring 2,2 MKR på föreningens konton vid årslut 2022, innan den sista betalning av vägarbetet.