Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2017-02-08

Vargbacken, försenad tidplan!

Kommunens entreprenör, Svenska infra och anläggningsbyggarna AB (Siaab), försattes i höstas i konkurs.

Kommunens entreprenör som skulle färdigställa vägen vid Vargbacken har försatts i konkurs och den 31 januari meddelade kommunen att en ny entreprenör, Svevia, är upphandlad.

Tidplanen har förskjutits och vägen planeras att vara helt klar i augusti 2017 istället för som tidigare planerat maj 2017, vilket innebär att det kommer vara lite stökigt 3 månader längre än beräknat.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom Linda Herkommer