Onsdagen den 29 mars 2023

Styrelsen

Dalhuggets Samfällighetsförenings styrelse:
Ordförande: Ulf Ohlfeldt, Dalhuggevägen 20
Vice ordförande: Joakim Lord, Calle flygares väg 22
Sekreterare: Hanna Svanström, Calle flygares väg 19
Kassör: Sebastian Lizak, Marikavägen 11
Väg - och belysningsansvarig: Maria Kjellström, Marikavägen 9
Grönområdesansvarig: Shinya Sakai, Calle flygares väg 4

Skicka gärna ett mail till info@dalhugget.se om du har några frågor eller funderingar gällande samfälligheten.