Onsdagen den 29 mars 2023

Valberedning

Det är till valberedningen du anmäler ditt intresse ifall du önskar vara med i styrelsen.

Kent Eriksson (sammankallande)
Calle flygares väg 12
tel: 070 433 24 50

Charlotte Nygren
Dalhuggevägen 36
tel: 070 248 87 57

Anders Wickström
Dalhuggevägen 22