Söndagen den 16 juni 2024

Vid flytt

Kontakta styrelsen
Samfällighetens styrelse vill veta vilka som bor i samfälligheten. 

Informera i god tid om att du ska flytta!
I samband med att du sålt ditt hus önskar vi i styrelsen få veta namnen på de nya ägarna. Du som säljer bör också uppmana den nyinflyttade ägaren att snarast kontakta styrelsen på info@dalhugget.se.


Bli överens om vem som ska betala samfällighetsavgiften!

Stäm av med den nya ägaren, om vem av er som har ansvar för avgiften till samfälligheten. Det är inte styrelsens uppgift att göra detta, utan det faller helt på fastighetsägaren. Avgiften ställs till ägaren av fastigheten vid debiteringstillfället. Överlapp regleras av parterna i den avräkning som sker vid övertagandet.